Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

ANUNTURI PUBLICE

ANUNTURI PUBLICE

Investiţii în Comuna Băcani, judeţul Vaslui

Domnul primar Vasile StoicaConstruire grădiniţă cu trei săli de clasă în localitatea Băcani

Reabilitare școala Băcani - corp B, patru săli de clasă

Modernizarea clădirii de nașteri

Tabăra la Năvodari pentru copiii cu rezultate bune la învăţatura

Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2018

Băcani 2018, "Zilele Toamnei" Ediția a VI-a, 30 septembrie 2018Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2018


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

HOTARARI 2023

Hotarari adoptate de Consiliului local Bacani in anul 2023

Documente pdf
HOTĂRAREA 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022
HOTARAREA 2 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici
HOTARAREA 3 aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, de pe raza teritoriala a comunei Bacani, care vor functiona in anul scolar 2023-2024
HOTARAREA 4 privind aprobarea utilizarii excedentului aferent anului 2022
HOTARAREA 5 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bacani, judetul Vaslui care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bacani
HOTARAREA 6 privind insusirea Raportului de activitate la Registrul agricol pe trimestrul IV 2022
HOTARAREA 7 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022
HOTARAREA 8 privind aprobarea Planului de lucrări pe anul 2023 referitor la aplicarea prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat
HOTARAREA 9 privind insusirea raportului de activitate a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta pe semestrul II anul 2022
HOTARAREA 10 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Bacani in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru ajustarea tarifelor privind depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile
HOTARAREA 11 alegerea consilierului care va conduce şedinţele Consiliului Local Bacani în lunile februarie martie si aprilie 2023
HOTARAREA 12 privind aprobarea bugetului de venituri cheltuieli si investitii al comunei Bacani pe anul 2023
HOTARAREA 13 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2022
HOTARAREA 14 privind plata din bugetul local a serviciilor de publicitate pe anul 2023
HOTARAREA 15 privind constituirea unui fond de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru inmormantare
HOTARAREA 16 privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare sustinerii echipei de fotbal in Campionatul Judetean Liga a –V–a
HOTARAREA 17 aprobarea cotei de motorina pentru microbuzele scolare pe anul 2023
HOTARAREA 18 aprobarea cotei de combustibil pentru buldoexcavatorul aflat in dotarea primariei Băcani
HOTARAREA 19 aprobarea cotei de combustibil pentru tractorul aflat in dotarea primariei Băcani
HOTARAREA 20 aprobarea cotei de benzina pentru masinile primariei pe anul 2023
HOTARAREA 21 privind anularea creanţelor fiscale prevazute in Codul de procedură fiscală
HOTARAREA 22 privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate Bugetului local al comunei BĂCANI, de către SC RECAL SIM SRL radiată de la Oficiul Registrului Comerțului
HOTARAREA 23 privind încheierea exerciţiului bugetar pe trimestrul IV anul 2022
HOTARAREA 24 privind plata din bugetul local a sumei de 4500 lei reprezentand cotizatia pe anul 2023 a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui
HOTARAREA 25 privind însuşirea raportului de follow-up nr. 7782/30.01.2023 a Curtii de Conturi a României
HOTARAREA 26 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2023 si diferenta naveta pe lunile septembrie si octombrie 2022
HOTARAREA 27 privind revocarea Hotararilor de Consiliu Local Bacani nr. 93 si 94 /18.11.2022
HOTARAREA 28 privind aprobarea investiţiei si a devizului general la obiectivul "Demolare construire si dotare scoala si gradinita sat Drujesti, comuna Băcani, judetul Vaslui”
HOTARAREA 29 privind declararea ca fiind bunuri de uz şi interes public local a unor imobile şi însuşirea acestora în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Bacani, judeţul Vaslui
HOTARAREA 30 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 23 din 31.03.2020, privind stabilirea salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bacani
HOTARAREA 31 privind rezilierea contractului de închiriere a pasunii nr. 1 din 18/03/2020 si a actului aditional nr.1 din 24.03.2022 încheiat între Consiliul Local Băcani şi domnul Botirlan Gheorghe
HOTARAREA 32 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 70030, înscris în Cartea funciară nr. 70030 a UAT Bǎcani, județul Vaslui
HOTARAREA 33 privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate Bugetului local al comunei Bacani, de către persoanele juridice radiate de la Oficiul Registrului Comerțului
HOTARAREA 34 privind aprobarea "Procedurii de executare silita a creantelor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Bacani, judetul Vaslui, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor sau imobilelor aflate in proprietatea sau coproprietatea contribuabilului"

Vizualizari: 14
Data creare: 13-02-2023 12:00:32

HOTARARI 2022

Hotarari adoptate de Consiliului local Bacani in anul 2022

Documente pdf
HOTARAREA 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
HOTARAREA 2 incheierea exercitiului bugetar TRIM. IV
HOTARAREA 3 aprobarea utilizarii excedentului aferent anului 2022
HOTARAREA 4 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Bacani
HOTARAREA 5 raport de activitate la Registrul Agricol
HOTARAREA 6 Raport de activitate al asistentilor personaliai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II anul 2021
HOTARAREA 7 Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
HOTARAREA 8 privind aprobarea Planului de lucrari pe anul 2022 referitor la aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
HOTARAREA 9 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Bacani
HOTARAREA 10 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2021
HOTARAREA 11 privind modificarea taxei de salubrizare pe anul 2022
HOTARAREA 12 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2022
HOTARAREA 13 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bacani
HOTARAREA 14 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
HOTARAREA 15 privind implementarea proiectului "Realizare statii de incarcare pentru vehicule electrice in comuna Bacani"
HOTARAREA 16 privind sustinerea echipei de fotbal in anul 2022
HOTARAREA 17 aprobarea cotei de benzina pentru masinile primariei pentru anul 2022
HOTARAREA 18 aprobarea cotei de motorina pentru microbuzele scolare pe anul 2022
HOTARAREA 19 aprobarea cotei de combustibil pentru buldoexcavatorul primariei pe anul 2022
HOTARAREA 20 privind constituirea unui fond de acordare ajutoare de inmormantare
HOTARAREA 21 privind aprobarea completarii Planului anual de achizitii publice pe anul 2022
HOTARAREA 22 privind plata cotizatiei pe anul 2022 catre Asociatia Comunelor din Romania
HOTARAREA 23 alocarea sumei de 50000 lei pentru bisericile ortodoxe si cultele din comuna Bacani
HOTARAREA 24 privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat in domeniul public al comunei Bacani
HOTARAREA 25 privind aprobarea demolarii Scolii vechi din satul Vulpaseni
HOTARAREA 26 privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere directa a pasuniilor
HOTARAREA 27 privind desemnarea a doi consilieri locali ca membru si supleant in comisia de evaluare pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct scoala
HOTARAREA 28 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2022
HOTARAREA 29 privind alocarea sumei de 2000 lei din bugetul local pentru Asociatia Filantropia Husilor
HOTARAREA 30 raport audit financiar
HOTARAREA 31 acordare mandat special
HOTARAREA 32 acordare mandat special asociatului
HOTARAREA 33 decontare naveta cadre didactice luna februarie 2022
HOTARAREA 34 aprobare Plan resurse umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022
HOTARAREA 35 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
HOTARAREA 36 privind aprobarea cuantumului burselor scolare
HOTARAREA 37 aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii precum si a dispozitiilor emise de Primar
HOTARAREA 38 inchiriere atribuire directa pasune comunala
HOTARAREA 39 privind rectificarea bugetului local - etapa martie
HOTARAREA 40 privind alocarea sumei de 30000 lei din bugetul local pentru intratinerea albiei raului Simila
HOTARAREA 41 privind plata cotizatiei pe anul 2022 a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara Vaslui
HOTARAREA 42 aprobare cerere finantare, a devizului si a indicatorilor tehnico-economici proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 43 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna martie 2022
HOTARAREA 44 pentru anularea dobanzilor, penalitatilor si accesoriilor aferente, datorate bugetului local
HOTARAREA 45 privind constituirea parteneriatului pentru proiectul de distributie gaze naturale
HOTARAREA 46 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei
HOTARAREA 47 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA 48 rectificarea Bugetului local etapa mai 2022
HOTARAREA 49 privind acordarea de tabere pentru elevii din comuna Bacani in anul scolar 2021-2022
HOTARAREA 50 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a Scolii din satul Vulpaseni
HOTARAREA 51 privind aprobarea demolarii Scolii din satul Vulpaseni
HOTARAREA 52 privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I anul 2022
HOTARAREA 53 decontare naveta cadre didactice luna aprilie 2022
HOTARAREA 54 privind alocarea sumei de 25000 lei din bugetul local pentru continuarea lucrarilor casa praznicala si casa parohiala din Parohia Bacani
HOTARAREA 55 privind aprobarea depunerii proiectului ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT SI INTEGRAT IN CADRUL JUDETULUI VASLUI
HOTARAREA 56 privind aprobarea depunerii proiectului REALIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA BACANI
HOTARAREA 57 aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Bacani spre adoptare
HOTARAREA 58 privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local pentru terminarea lucrarilor de intretinere a albiei minore a raului Simila
HOTARAREA 59 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA BĂCANI, JUDEȚUL VASLUI”
HOTARAREA 60 privind aprobarea inscrierii Comunei Bacani in Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui
HOTARAREA 61 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna mai 2022
HOTARAREA 62 privind plata din bugetul local a sumei de 8000 lei reprezentand cotizatia pentru anul 2022 a Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului
HOTARAREA 63 privind aprobarea organizarii evenimentului “ZILELE TOAMNEI" editia a VII-a in comuna Bacani, Judetul Vaslui
HOTARAREA 64 încheierea exerciţiului bugetar pe trimestrul II anul 2022
HOTARAREA 65 privind alegerea consilierului care va conduce şedinţele Consiliului Local Bacani, în lunile august, septembrie si octombrie 2022
HOTARAREA 66 privind aprobarea Statutului comunei Bacani, județul Vaslui
HOTARAREA 67 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna iunie 2022
HOTARAREA 68 privind acordarea din bugetul local a unor premii de fidelitate cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2022
HOTARAREA 69 privind acordarea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE al comunei Bacani” doamnei LĂCRĂMIOARA IOLANDINA IVAN, doamnei MARICICA CODREANU și domnului COSTICĂ SECRIERU
HOTARAREA 70 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna iulie 2022
HOTARAREA 71 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bacani in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui (APC VASLUI)
HOTARAREA 72 privind alocarea sumei de 9500 lei din bugetul local pentru terminarea lucrarilor de intretinere a albiei minore a raului Simila
HOTARAREA 73 privind aprobare a studiului de fezabilitate/documentaiei de avizare a lucrarilor de interventii, a Indicatorilor tehnico economici initiali si actualizati si a Devizului General initial si actualizat al obiectivului de investitii "INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE BALTATENI,SUSENI,VULPASENI SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA BACANI, COMUNA BACANI, JUDETUL VASLUI"
HOTARAREA 74 privind aprobarea cofinanţarii din bugetul local a cheltuielilor care nu sunt eligibile prin Program la investiţia "INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE BALTATENI, SUSENI, VULPASENI SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA BACANI, COMUNA BACANI, JUDETUL VASLUI"
HOTARAREA 75 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului
HOTARAREA 76 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni, sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată
HOTARAREA 77 privind punerea la dispozitia AQUAVAS SA a terenurilor de pe domeniul public al UAT Bacani pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”
HOTARAREA 78 privind aprobarea implementarii proiectului “Inființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Bacani, judetul Vaslui”
HOTARAREA 79 aprobarea Programului de deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale din administrarea comunei, in perioada de iarna 1 noiembrie 2022 -31 martie 2022
HOTARAREA 80 constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui Finaru Sorin Nicusor si declararea vacant a locului de consilier local
HOTARAREA 81 privind insusirea Raportului de activitate la Registrul agricol pe trimestrul III 2022
HOTARAREA 82 privind încheierea exerciţiului bugetar pe trimestrul III anul 2022
HOTARAREA 83 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna august 2022
HOTARAREA 84 privind alegerea consilierului care va conduce şedinţele Consiliului Local Bacani, în lunile noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023
HOTARAREA 85 privind acordarea cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute asupra terenului ocupat pe perioada ezistentei instalatiilor, in suprafata de 17 mp catre SC DELGAZ GRID SA, pentru realizarea obiectivului EXTINDERE RETEA ENERGIE ELECTRICA IN ZONA CARTIER NOU, SAT SUSENI COMUNA BACANI JUDETUL VASLUI
HOTARAREA 86 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani – etapa noiembrie 2022
HOTARAREA 87 privind aprobarea reutilizarii excedentului aferent anului 2022
HOTARAREA 88 privind aprobarea ca 2 consilieri locali, membri ai Consiliului Local Bacani să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Băcani
HOTARAREA 89 aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ din comuna Bacani, Judetul Vaslui pentru anul scolar 2022- 2023
HOTARAREA 90 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna septembrie si octombrie 2022
HOTARAREA 91 privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru Biserica Crestina dupa Evanghelie din sat Baltateni comuna Bacani
HOTARAREA 92 aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Bacani privind implementarea proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS
HOTARAREA 93 declararea ca fiind bunuri de uz şi interes public local a unor imobile şi însuşirea acestora în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Bacani, judeţul Vaslui
HOTARAREA 94 privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al comunei Bacani judeţul Vaslui
HOTARAREA 95 aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - Județul Vaslui ( APC VASLUI) și Operatorul Regional AQUAVAS SA, prin Actul Adițional nr. 13
HOTARAREA 96 privind modificarea componentei Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, a Consiliului local al comunei BACANI, județul Vaslui, pentru mandatul 2020-2024
HOTARAREA 97 privind plata din bugetul local a contravalorii utilajului achizitionat prin AFIR
HOTARAREA 98 privind aprobarea utilizarii unui drum public pentru conectare parc eolian
HOTARAREA 99 privind încheierea unui Contract de Parteneriat cu SC Prowind Windfarm Viişoara SRL
HOTARAREA 100 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 71611, înscris în Cartea funciară nr. 71611 a UAT Bǎcani, județul Vaslui
HOTARAREA 101 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli cu pomul de Crăciun pentru elevii şi copii preşcolari de la nivelul comunei Bacani , judeţul Vaslui
HOTARAREA 102 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani – etapa decembrie 2022
HOTARAREA 103 privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru Biserica Penticostala Betel din sat Bacani comuna Bacani
HOTARAREA 104 aprobarea proiectului”Construire Centru Comunitar Integrat in comuna Bacani, județul Vaslui” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C.12/ I.1 /I1.4 și a cheltuielilor legate de proiect
HOTARAREA 105 privind trecerea din domeniul public al comunei Bacani în domeniul privat al comunei BĂCANI a imobilului, cladire Sediul Consiliului local si al Primariei inscris in CF nr. 71104 a localitatii Bacani in vederea scoaterii din functiune si desfiintare prin demolare a imobilului constructie si radierea acestuia din CF nr. 71104
HOTARAREA 106 privind aprobarea completarii Planului Anual de Achiziţii publice pe anul 2022
HOTARAREA 107 insusirea si aprobarea documentației cadastrale de alipire a doua imobile apartinand domeniului public al comunei Bacani
HOTARAREA 108 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani – etapa decembrie II 2022
HOTARAREA 109 privind aprobarea Planului Anual de Achiziţii publice pe anul 2023
HOTARAREA 110 privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2023
HOTARAREA 111 privind plata din bugetul local a sumei de bani reprezentand diferenta dintre incasari taxa gunoi si facturi platite catre ADIV
HOTARAREA 112 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna noiembrie 2022

Vizualizari: 151
Data creare: 09-02-2022 09:50:05

HOTARARI 2021

Hotarari ale Consiliului local Bacani aferente anului 2021

Documente pdf
HOTARAREA 1 incheierea exercitiului bugetar pentru trimestrul IV 2020
HOTARAREA 2 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri si strazi de interes local in comuna Bacani"
HOTARAREA 3 aprobare decontare naveta cadre didactice luna decembrie 2020
HOTARAREA 4 aprobarea retelei locale in anul 2021-2022
HOTARAREA 5 privind Raportul de activitate a Registrului Agricol pe semestrul II anul 2020
HOTARAREA 6 privind Raportul de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II anul 2020
HOTARAREA 7 privind Raportul de activitate a Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta pe semestrul II anul 2020
HOTARAREA 8 privind aprobarea Planului de lucrari pe anul 2021, Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
HOTARAREA 9 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al comunei Bacani
HOTARAREA 10 privind incetarea mandatului de consilier a domnului TATARU CONSTANTIN si declararea vacant a locului de consilier
HOTARAREA 11 privind aprobarea ca un consilier local sa faca parte din Comisia de Evaluare si asigurare a calitatii in educatie in anul scolar 2020-2021
HOTARAREA 12 alegerea presedintelui de sedinta in lunile februarie, martie si aprilie 2021
HOTARAREA 13 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 10 mp ocupat de un punct local de distributie
HOTARAREA 14 modificare comisie
HOTARAREA 15 aprobare utilizare excedent aferent anului 2020
HOTARAREA 16 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Bacani pentru perioada 2021-2027
HOTARAREA 17 privind aprobarea statiilor de imbarcare, debarcare si a fluxului de calatori pentru transportul public
HOTARAREA 18 privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere directa a pasunilor din proprietatea privata a comunei Bacani
HOTARAREA 19 aprobare incheiere act aditional la contractul de concesiune cu Asociatia ZOO Bacani
HOTARAREA 20 privind aprobarea organigramei si a statului de functii
HOTARAREA 21 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
HOTARAREA 22 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
HOTARAREA 23 privind includerea in terenul privat al comunei Bacani a unor suprafete de teren
HOTARAREA 24 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2021
HOTARAREA 25 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Bacani a unui teren situat in sat Bacani
HOTARAREA 26 privind aprobarea inceperii investitiei "REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A SCOLII PRIMARE SAT SUSENI"
HOTARAREA 27 privind aprobarea bugetului pe anul 2021
HOTARAREA 28 aprobare decontare cadre didactice pe lunile decembrie 2020, ianuarie, februarie si martie 2021
HOTARAREA 29 privind plata cotizatiei anuale Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului
HOTARAREA 30 privind sustinerea echipei de fotbal in Campionatul Judetean Liga a V-a
HOTARAREA 31 aprobare cota benzina pentru masinile Primariei
HOTARAREA 32 aprobare cota motorina pentru microbuzele scolare
HOTARAREA 33 aprobare cota combustibil pentru buldoexcavator
HOTARAREA 34 privind alocarea de sume pentru bisericile ortodoxe si cultele din comuna Bacani
HOTARAREA 35 privind alocarea sumelor necesare revistei Bacanii si servicii de publicitate
HOTARAREA 36 privind constituirea unui fond de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru inmormantare
HOTARAREA 37 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru elevi
HOTARAREA 38 privind plata cotizatiei anuale pentru Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice
HOTARAREA 39 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA 40 revocare Hotarari 23 si 25
HOTARAREA 41 rectificare buget etapa mai 2021
HOTARAREA 42 plata cotizatiei ADIV pe anul 2021
HOTARAREA 43 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2022, cu rata inflatiei
HOTARAREA 44 privind infiintarea serviciului de iluminat public si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia
HOTARAREA 45 aprobarea darii in administrare a unui imobil catre Scoala Baltateni
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2021
HOTARAREA 46 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie proiect dotare gradinita
HOTARAREA 47 privind actualizarea indicatorilor tehnico-econimici aferenti proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant cu echipament speecifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov 2"
HOTARAREA 48 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe lunile aprilie si mai 2021
HOTARAREA 49 privind acordarea unui mandat special a unui reprezentant UAT BACANI in AGA ADIUP - apa si canalizare Vaslui
HOTARAREA 50 privind acordarea de tabere scolare elevilor din clasele I-VIII din comuna Bacani
HOTARAREA 51 privind insusirea Raportului de activitate la Registrul agricol pe semestrul I a anului 2021
HOTARAREA 52 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I a anului 2021
HOTARAREA 53 privind stabilirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Bacani
HOTARAREA 54 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna iunie 2021
HOTARAREA 55 privind alegerea consilierului care va conduce sedintele Consiliului local pe lunile august, septembrie si octombrie 2021
HOTARAREA 56 privind acordarea indemnizatiei de instalare d-rei Vicol Diana Petronela, suplinitor calificat Scoala Bacani
HOTARAREA 57 privind achizitionarea a 1000 europubele
HOTARAREA 58 privind modificarea HCL 48/2020 infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 59 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare la proiectul infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 60 privind modificarea HCL 77/2020 participare POIM proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 61 privind modificarea HCL 83/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cumulat proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 62 privind modificarea HCL 84/2020 privind aprobarea documentatiei ACB proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 63 privind modificarea HCL 85/2020 aprobarea analizei institutionale proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 64 privind modificarea HCL 86/2020 aprobare documentatie ACB proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 65 privind modificarea HCL 87/2020 aprobare analiza institutionala cumulata proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 66 aprobare decontare naveta cadre didactice pe luna iulie 2021
HOTARAREA 67 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului Acjizitie tablete scolare pentru elevi
HOTARAREA 68 privind decontarea navetei cadrelor didactice pe luna august 2021
HOTARAREA 69 privind aprobarea ca doi consilieri locali sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Bacani
HOTARAREA 70 privind aprobarea ca un consilier local sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Educatie
HOTARAREA 71 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
HOTARAREA 72 privind aprobarea reutilizarii excedentului aferent anului 2021
HOTARAREA 73 privind rectificarea bugetului local - etapa septembrie 2021
HOTARAREA 74 privind participarea la programul "REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL SCOALA PRIMARA SAT SUSENI"
HOTARAREA 75 privind aprobarea investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Bacani"
HOTARAREA 76 privind aprobarea investitiei "Infiintare sistem de canalizare menajera in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de canalizare menajera in localitatea Bacani"
HOTARAREA 77 actualizarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2021
HOTARAREA 79 privind aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului
HOTARAREA 80 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani - etapa octombrie 2021
HOTARAREA 81 privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul III a anului 2021
HOTARAREA 82 privind aprobarea devizului general estimativ si cererea de finantare a investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Bacani"
HOTARAREA 83 privind aprobarea devizului general estimativ si cererea de finantare a investitiei "Infiintare sistem de canalizare menajeraa in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de canalizare menajera in localitatea Bacani"
HOTARAREA 84 privind implementarea proiectului "Achizitie utilaj pentru dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala in comuna Bacani"
HOTARAREA 85 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri si strazi de interes local in comuna Bacani"
HOTARAREA 86 privind alegerea presedintelui de sedinta in lunile noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie 2022
HOTARAREA 87 privind implementarea proiectului "Modernizarea si eficientizarea Sistemului de iluminat public in comuna Bacani, judetul Vaslui" - etapa II
HOTARAREA 88 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Statie de epurare, realizare colectare canalizare menajera in satul Drujesti"
HOTARAREA 89 privind rectificarea bugetului local - etapa 1 noiembrie 2021
HOTARAREA 90 desemnarea unui consilier local, membru in comisia de evaluare a probei de interviu a doamnei Director al Scolii Bacani
HOTARAREA 91 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna septembrie 2021
HOTARAREA 92 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli cu pomul de Craciun pentru elevii si copiii prescolari din comuna Bacani
HOTARAREA 93 acordare burse sociale pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Bacani
HOTARAREA 94 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani etapa 2 noiembrie 2021
HOTARAREA 95 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
HOTARAREA 96 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani - etapa 1 decembrie
HOTARAREA 97 privind aprobarea Planului Anual de Achizitii publice pe anul 2022
HOTARAREA 98 privind plata din bugetul local a sumei reprezentand diferenta incasari taxa gunoi si facturi platita ADIV
HOTARAREA 99 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe lunile octombrie si noiembrie 2021
HOTARAREA 100 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani - etapa 2 decembrie 2021
HOTARAREA 78 privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bacani

Vizualizari: 313
Data creare: 20-01-2021 13:57:39

HOTARARI 2020

Hotarari ale Consiliului local aferente anului 2020

Documente pdf
HOTARAREA 1 acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare
HOTARAREA 2 inchiderea exercitiului bugetar la 31.12.2019
HOTARAREA 3 aprobare Plan lucrari pe anul 2020 la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
HOTARAREA 4 aprobare Raport de activitate asistenti personali pe semestrul II al anului 2019
HOTARAREA 5 aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre SC DELGAZ SA a unei suprafete de 2,4 mp
HOTARAREA 6 aprobare buget venituri si cheltuieli pe anul 2020
HOTARAREA 7 aprobarea utilizarii excedentului aferent anului 2020
HOTARAREA 8 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2020
HOTARAREA 9 plata cotizatiei anuale pentru anul 2020 catre Asociatia "Valea Tutovei si Zeletinului"
HOTARAREA 10 alocarea sumelor necesare sustinerii echipei de fotbal "Avantul Bacani" in Campionatul Judetean Liga a V-a
HOTARAREA 11 aprobarea cotei de benzina pentru anul 2020
HOTARAREA 12 aprobarea cotei de motorina pentru microbuzele scolare pe anul 2020
HOTARAREA 13 aprobarea cotei de combustibil pentru buldoexcavatorul din dotarea Primariei
HOTARAREA 14 acordarea de tabere scolare elevilor claselor I-VIII din comuna Bacani in anul scolar 2019-2020
HOTARAREA 15 acordarea sumei de 5000 lei pe anul 2020 pentru activitati nonprofit de cultura
HOTARAREA 16 includerea in domeniul privat al comunei Bacani a unor suprafete de teren
HOTARAREA 17 aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020
HOTARAREA 18 aprobarea cuantumului burselor scolare pentr elevii din unitatile de invatamant din comuna Bacani pentru semestrul II an scolar 2019-2020
HOTARAREA 19 aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Bacani
HOTARAREA 20 aprobarea inchirierii actului aditional la Contractul de concesiune incheiat intre comuna Bacani si Asociatia crescatorilor de animale ZOO Bacani
HOTARAREA 21 privind constituirea unui fond de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru inmormantare
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2020
HOTARAREA 22 rectificare buget etapa martie 2020
HOTARAREA 24 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna februarie 2020
HOTARAREA 25 alocarea sumei de 1500 lei din bugetul local pentru lucrari de intretinere a Bisericii Penticostale Bacani
HOTARAREA 26 aprobarea implementarii proiectului "Modernizare iluminat public stradal cu led in comuna Bacani"
HOTARAREA 27 privind includerea in domeniul privat al comunei Bacani a unei suprafete de teren
HOTARAREA 28 aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale"
HOTARAREA 29 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2020
HOTARAREA 30 Extindere retele electrice zona Bacani Sud
HOTARAREA 31 Extindere retele electrice zona Drujesti
HOTARAREA 32 Extindere retele electrice zona Baltateni Nord NC70196 si Baltateni Sud Drum vicinal 4A, str. Secundara nr. 6
HOTARAREA 33 Plata din bugetul local a cotizatiei anuale pentru Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara Vaslui
HOTARAREA 34 Rectificarea bugetului local etapa aprilie 2020
HOTARAREA 35 incheierea exercitiului bugetar la data de 31.03.2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE 2020
HOTARAREA 36 parobarea achizitionarii de tablete pentru elevii fara posibilitati materiale
HOTARAREA 37 plata cotizatiei pe anul 2020 pentru Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui
HOTARAREA 38 aprobarea in vederea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 2,2272 ha
HOTARAREA 39 acordarea de inlesniri la plata bconstand in anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale de catre contribuabili
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2020
HOTARAREA 40 alocarea sumelor necesare continuarii lucrarilor la casa praznicala a Bisericii Bacani si pentru reparatii la bisericile din satele Suseni si Drujesti
HOTARAREA 41 alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA 42 privind dezmembrarea unui lot de teren in 22 loturi, apartinand domeniului privat al comunei Bacani
HOTARAREA 43 privind dezmembrarea unui lot de teren in 17 loturi, apartinand domeniului privat al comunei Bacani
HOTARAREA 44 privind dezmembrarea unui lot de teren in 30 loturi, apartinand domeniului privat al comunei Bacani
HOTARAREA 45 decontare naveta cadre didactice pe lunile martie si mai 2020
Hotararea 23 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2020
HOTARAREA 46 privind implementare proiect Modernizare iluminat public
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2020
HOTARAREA 47 rectificare buget etapa august 2020
HOTARAREA 48 participare parteneriat public pentru realizare proiect de investitii infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Bacani
HOTARAREA 49 decontare naveta cadre didactice pe lunile iunie si iulie 2020
HOTARAREA 50 rectificare buget etapa I septembrie 2020
HOTARAREA 51 decontare naveta cadre didactice luna august 2020
HOTARAREA 52 privind concesionarea directa a 109 mp curti constructii
HOTARAREA 53 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Bacani
HOTARAREA 54 rectificare buget etapa II septembrie 2020
HOTARAREA 55 Alegere presedinte de sedinta
HOTARAREA 56 Constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacani
HOTARAREA 57 Alegerea viceprimarului comunei Bacani
HOTARAREA 58 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Achizitie tablete scolari"
HOTARAREA 59 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente specifice necesare gestionarii crizei sanitare cauzate de SARS-COV 2"
HOTARAREA 60 insusire raport audit financiar
HOTARAREA 61 privind aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului in perioada 1 noiembrie 2020 - 31 martie 2021
HOTARAREA 62 privind aprobarea ca doi consilieri locali sa faca parte din Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale nr. 1 Bacani
HOTARAREA 63 aprobarea evaluarii activelor fixe aflate in patrimoniul de valori de inventar
HOTARAREA 64 aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere incheiat cu S.C. DALYA S.R.L.
HOTARAREA 65 privind predarea catre MLPDA a amplasamentelor in vederea realizarii si modernizarii drumurilor locale afectate de viituri
HOTARAREA 66 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri locale afectate de viituri"
HOTARAREA 67 decontare naveta cadre didactice pe luna septembrie 2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2020
HOTARAREA 69 rectificare buget local etapa decembrie 2020
HOTARAREA 70 aprobarea Planului anual de achizitii pe anul 2021
HOTARAREA 71 decontare naveta cadre didactice luna octombrie 2020
HOTARAREA 72 aprobarea cuantumului burselor scolare pentru elevii din comuna Bacani - semestrul I an scolar 2020-2021
HOTARAREA 73 aprobarea efectuarii unor cheltuieli Pomul de Craciun pentru elevii din comuna Bacani
HOTARAREA 75 privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele UAT Bacani in Adunarea Generala ADIV
HOTARAREA 76 privind modificarea denumirii proiectului de investitii - Infiintare retea gaze naturale in comuna Bacani
HOTARAREA 77 privind participarea comunei Bacani la POIM, axa prioritara 8 - proiect distribuire gaze naturale
HOTARAREA 78 pentru aprobarea proiectului de investitii "Reabilitare termica si energetica Scoala Suseni"
HOTARAREA 79 privind plata din bugetul local a sumei de bani reprezentand diferenta dintre incasari taxa gunoi si facturi platite catre ADIV
HOTARAREA 68 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Bacani
HOTARAREA 74 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
HOTARAREA 80 rectificare buget etapa II decembrie 2010
HOTARAREA 81 incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul II si trimestrul III 2020
HOTARAREA 82 decontare naveta cadre didactice luna noiembrie 2020
HOTARAREA 83 aprobarea studiului de fezabilitate cumulat, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 84 aprobarea documentatiei analiza cost-beneficiu pentru proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 85 aprobarea documentatiei analiza institutionala pentru proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 86 aprobarea documentatiei analiza cost-beneficiu cumulata pentru proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 87 aprobarea documentatiei analiza institutionala cumulata pentru proiect distributie gaze naturale

Vizualizari: 557
Data creare: 09-01-2020 09:28:33

HOTARARI 2019

Hotatarari ale Consiliului Local pe anul 2019

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2019
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2019
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2019
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
HOTARAREA 37
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE 2019
HOTARAREA 41
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2019
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
HOTARAREA 50 incheiere exercitiu bugetar
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2019
HOTARAREA 51 decontare naveta cadre didactice
HOTARAREA 52 anulare debite amenzi persoane decedate
HOTARAREA 53 alocare sume pentru lucrari la biserici
HOTARAREA 54 predare amplasament catre MDRAP pentru reabilitare drumuri afecate de viituri
HOTARAREA 55 aprobare indicatori tehnico-economici
HOTARAREA 56 incheiere exercitiu bugetar
HOTARAREA 57 rectificare buget
HOTARAREA 58 transformare posturi functii publice
HOTARAREA 59 aprobare Raport de activitate asistenti personali
HOTARAREA 60 insusire Raport de activitate SVSU
HOTARAREA 61 aprobare procedura acordare inlesniri plata, scutiri majorari intarziere
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2019
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2019
HOTARAREA 62 rectificare buget
HOTARAREA 63 plata cotizatie ADIV
HOTARAREA 64 aprobare ca 2 consilieri sa faca parte din Consiliul de Administratie a Scolii
HOTARAREA 65 alegere presedinte de sedinta pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2019
HOTARAREA 66 aprobare decontare naveta cadre didactice pe lunile iulie si august 2019
HOTARAREA 67 acordare premii de fidelitate cuplurilor care au implinit 50 ani de casatorie neintrerupta in anul 2019
HOTARAREA 68 privind trecerea intr-o evidenta separata a persoanelor cu debite din amenzi si urmarirea lor in continuare
HOTARAREA 69 privind modificarea art.2 din HCL 58/2019
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA SEPTEMBRIE 2019
HOTARAREA 70 rectificare buget etapa octombrie 2019
HOTARAREA 71 incheierea exercitiului bugetar la 30 septembrie 2019
HOTARAREA 72 aprobare decontare naveta cadre didactice pe luna septembrie 2019
HOTARAREA 73 aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul I an scolar 2019-2020
HOTARAREA 74 aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020
HOTARAREA 75 infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia
HOTARAREA 76 aprobarea realizarii investitiei "Reparatii imbracaminte asfaltice pe DC 84"
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2019
HOTARAREA 77 privind aprobarea unor cheltuieli cu Pomul de Craciun pentru elevi
HOTARAREA 78 privind aprobarea Planului Anual de Achizitii publice pe anul 2020
HOTARAREA 79 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna octombrie 2019
HOTARAREA 80 privind transmiterea spre folosinta gratuita a 36 mp teren catre DELGAZ GRID
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2019
HOTARAREA 81 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
HOTARAREA 82 scoatere din evidenta fiscala a debitelor pentru persoane decedate
HOTARAREA 83 privind insusirea raportului de audit financiar
HOTARAREA 84 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA 85 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna noiembrie 2019
HOTARAREA 86 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant de pe raza UAT BACANI care vor functiona in anul scolar 2020-2021
HOTARAREA 87 privind aprobarea navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2019
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2019
HOTARAREA 18

Vizualizari: 639
Data creare: 17-01-2019 09:13:41

HOTARARI 2018

Hotărȃri ale Consiliului Local pe anul 2018

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2018
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2018
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2018
HOTARAREA 37
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
HOTARAREA 41
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE 2018
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
HOTARAREA 50
HOTARAREA 51
HOTARAREA 52
HOTARAREA 53
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2018
HOTARAREA 54
HOTARAREA 55
HOTARAREA 56
HOTARAREA 57
HOTARAREA 58
HOTARAREA 59
HOTARAREA 60
HOTARAREA 61
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2018
HOTARAREA 62
HOTARAREA 63
HOTARAREA 64
HOTARAREA 65
HOTARAREA 66
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2018
HOTARAREA 67
HOTARAREA 68
HOTARAREA 69
HOTARAREA 70
HOTARAREA 71
HOTARAREA 72
HOTARAREA 73
HOTARAREA 74
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2018
HOTARAREA 75
HOTARAREA 76
HOTARAREA 77
HOTARAREA 78
HOTARAREA 79
HOTARAREA 80
HOTARAREA 81
HOTARAREA 82
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA SEPTEMBRIE 2018
HOTARAREA 83
HOTARAREA 84
HOTARAREA 85
HOTARAREA 86
HOTARAREA 87
HOTARAREA 88
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2018
HOTARAREA 89
HOTARAREA 90
HOTARAREA 91
HOTARAREA 92
HOTARAREA 93
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2018
HOTARAREA 94
HOTARAREA 95
HOTARAREA 96
HOTARAREA 97
HOTARAREA 98
HOTARAREA 99
HOTARAREA 100
HOTARAREA 101
HOTARAREA 102
HOTARAREA 103
HOTARAREA 104
HOTARAREA 105
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2018

Vizualizari: 763
Data creare: 08-02-2018 13:36:44

HOTARARI 2017

Hotarari ale consiliului Local Bacani pe anul 2017

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2017
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2017
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA FEBRUARIE 2017
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2017
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
HOTARAREA 37
PROCES VERBAL LUNA APRILIE 2017
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
HOTARAREA 41
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2017
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2017
HOTARAREA 50
HOTARAREA 51
HOTARAREA 52
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2017
HOTARAREA 53
HOTARAREA 54
HOTARAREA 55
HOTARAREA 56
HOTARAREA 57
HOTARAREA 58
HOTARAREA 59
HOTARAREA 60
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2017
HOTARAREA 61
HOTARAREA 62
HOTARAREA 63
HOTARAREA 64
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA SEPTEMBRIE 2017
HOTARAREA 65
HOTARAREA 66
HOTARAREA 67
HOTARAREA 68
HOTARAREA 69
HOTARAREA 70
HOTARAREA 71
HOTARAREA 72
HOTARAREA 73
HOTARAREA 74
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2017
HOTARAREA 75
HOTARAREA 76
HOTARAREA 77
HOTARAREA 78
HOTARAREA 79
HOTARAREA 80
HOTARAREA 81
HOTARAREA 82
HOTARAREA 83
HOTARAREA 84
HOTARAREA 85
HOTARAREA 86
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2017
HOTARAREA 87
HOTARAREA 88
HOTARAREA 89
HOTARAREA 90
HOTARAREA 91
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2017

Vizualizari: 881
Data creare: 10-02-2017 08:39:36

HOTARARI 2016

Hotarari ale Consiliului Local Bacani pe anul 2016

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
PROCES VERBAL SEDINTA IANUARIE 2016
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
PROCES VERBAL SEDINTA FEBRUARIE 2016
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2016
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI
PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL
HOTARARE 1
HOTARARE 2
HOTARARE 3
HOTARARE 4
HOTARARE 5
HOTARARE 6
HOTARARE 7
HOTARARE 8
HOTARARE 9
HOTARARE 10
HOTARARE 11
HOTARARE 12
HOTARARE 13
HOTARARE 14
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE
HOTARARE 15
HOTARARE 16
HOTARARE 17
HOTARARE 18
HOTARARE 19
HOTARARE 20
HOTARARE 21
HOTARARE 22
HOTARARE 23
HOTARARE 24
HOTARARE 25
HOTARARE 26
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST
HOTARARE 27
HOTARARE 28
HOTARARE 29
HOTARARE 30
HOTARARE 31
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA LUNA SEPTEMBRIE
HOTARARE 32
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA LUNA SEPTEMBRIE
HOTARARE 33
HOTARARE 34
HOTARARE 35
HOTARARE 36
PROCES VERBAL LUNA OCTOMBRIE
HOTARARE 37
HOTARARE 38
HOTARARE 39
HOTARARE 40
HOTARARE 41
HOTARARE 42
HOTARARE 43
HOTARARE 44
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE
HOTARARE 45
HOTARARE 46
HOTARARE 47
HOTARARE 48
HOTARARE 49
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2016

Vizualizari: 886
Data creare: 25-01-2016 14:56:57

HOTARARI 2015

HOTARARI ale Consiliului local Bacani pe anul 2015

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
PROCES VERBAL SEDINTA IANUARIE 2015
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2015
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
PROCES VERBAL SEDINTA MARTIE 2015
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
HOTARAREA 37
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
PROCES VERBAL SEDINTA APRILIE 2015
HOTARAREA 41
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA MAI 2015
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
HOTARAREA 50
HOTARAREA 51
HOTARAREA 52
PROCES VERBAL SEDINTA MAI 2015
HOTARAREA 53
HOTARAREA 54
HOTARAREA 55
PROCES VERBAL SEDINTA IUNIE 2015
HOTARAREA 56
HOTARAREA 57
HOTARAREA 58
HOTARAREA 59
HOTARAREA 60
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2015
HOTARAREA 61
HOTARAREA 62
HOTARAREA 63
HOTARAREA 64
HOTARAREA 65
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2015
HOTARAREA 66
HOTARAREA 67
HOTARAREA 68
HOTARAREA 69
HOTARAREA 70
HOTARAREA 71
PROCES VERBAL SEDINTA SEPTEMBRIE 2015
HOTARAREA 72
HOTARAREA 73
HOTARAREA 74
HOTARAREA 75
HOTARAREA 76
HOTARAREA 77
HOTARAREA 78
HOTARAREA 79
HOTARAREA 80
HOTARAREA 81
HOTARAREA 82
HOTARAREA 83
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2015
HOTARAREA 84
HOTARAREA 85
HOTARAREA 86
HOTARAREA 87
HOTARAREA 88
HOTARAREA 89
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2015
HOTARAREA 90
HOTARAREA 91
HOTARAREA 92
HOTARAREA 93

Vizualizari: 810
Data creare: 25-01-2016 14:26:22

Mesajul Primarului comunei Bacani

Primarul comunei Bacani, Vasile StoicaIn calitate de Primar, va multumesc ca ati accesat acest site care a fost creat cu scopul de a va oferi informatii referitoare la principalele activitati din comuna Bacani.

Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2015

Sarbatoarea Zilele Toamnei - Bacani, 27 septembrie 2015Prezentarea programului ce are loc de Zilele Toamnei 27 septembrie 2015

Inaugurare Cămin Cultural - comuna Băcani

Noul Camin Cultural din comuna BacaniInaugurare Cămin Cultural - comuna Băcani

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energieMăsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie