Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

ANUNTURI PUBLICE

ANUNTURI PUBLICE

Investiţii în Comuna Băcani, judeţul Vaslui

Domnul primar Vasile StoicaConstruire grădiniţă cu trei săli de clasă în localitatea Băcani

Reabilitare școala Băcani - corp B, patru săli de clasă

Modernizarea clădirii de nașteri

Tabăra la Năvodari pentru copiii cu rezultate bune la învăţatura

Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2018

Băcani 2018, "Zilele Toamnei" Ediția a VI-a, 30 septembrie 2018Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2018


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

HOTARARI 2021

Hotarari ale Consiliului local Bacani aferente anului 2021

Documente pdf
HOTARAREA 1 incheierea exercitiului bugetar pentru trimestrul IV 2020
HOTARAREA 2 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri si strazi de interes local in comuna Bacani"
HOTARAREA 3 aprobare decontare naveta cadre didactice luna decembrie 2020
HOTARAREA 4 aprobarea retelei locale in anul 2021-2022
HOTARAREA 5 privind Raportul de activitate a Registrului Agricol pe semestrul II anul 2020
HOTARAREA 6 privind Raportul de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II anul 2020
HOTARAREA 7 privind Raportul de activitate a Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta pe semestrul II anul 2020
HOTARAREA 8 privind aprobarea Planului de lucrari pe anul 2021, Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
HOTARAREA 9 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al comunei Bacani
HOTARAREA 10 privind incetarea mandatului de consilier a domnului TATARU CONSTANTIN si declararea vacant a locului de consilier
HOTARAREA 11 privind aprobarea ca un consilier local sa faca parte din Comisia de Evaluare si asigurare a calitatii in educatie in anul scolar 2020-2021
HOTARAREA 12 alegerea presedintelui de sedinta in lunile februarie, martie si aprilie 2021
HOTARAREA 13 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 10 mp ocupat de un punct local de distributie
HOTARAREA 14 modificare comisie
HOTARAREA 15 aprobare utilizare excedent aferent anului 2020
HOTARAREA 16 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Bacani pentru perioada 2021-2027
HOTARAREA 17 privind aprobarea statiilor de imbarcare, debarcare si a fluxului de calatori pentru transportul public
HOTARAREA 18 privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere directa a pasunilor din proprietatea privata a comunei Bacani
HOTARAREA 19 aprobare incheiere act aditional la contractul de concesiune cu Asociatia ZOO Bacani
HOTARAREA 20 privind aprobarea organigramei si a statului de functii
HOTARAREA 21 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
HOTARAREA 22 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
HOTARAREA 23 privind includerea in terenul privat al comunei Bacani a unor suprafete de teren
HOTARAREA 24 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2021
HOTARAREA 25 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Bacani a unui teren situat in sat Bacani
HOTARAREA 26 privind aprobarea inceperii investitiei "REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A SCOLII PRIMARE SAT SUSENI"
HOTARAREA 27 privind aprobarea bugetului pe anul 2021
HOTARAREA 28 aprobare decontare cadre didactice pe lunile decembrie 2020, ianuarie, februarie si martie 2021
HOTARAREA 29 privind plata cotizatiei anuale Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului
HOTARAREA 30 privind sustinerea echipei de fotbal in Campionatul Judetean Liga a V-a
HOTARAREA 31 aprobare cota benzina pentru masinile Primariei
HOTARAREA 32 aprobare cota motorina pentru microbuzele scolare
HOTARAREA 33 aprobare cota combustibil pentru buldoexcavator
HOTARAREA 34 privind alocarea de sume pentru bisericile ortodoxe si cultele din comuna Bacani
HOTARAREA 35 privind alocarea sumelor necesare revistei Bacanii si servicii de publicitate
HOTARAREA 36 privind constituirea unui fond de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru inmormantare
HOTARAREA 37 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru elevi
HOTARAREA 38 privind plata cotizatiei anuale pentru Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice
HOTARAREA 39 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA 40 revocare Hotarari 23 si 25
HOTARAREA 41 rectificare buget etapa mai 2021
HOTARAREA 42 plata cotizatiei ADIV pe anul 2021
HOTARAREA 43 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2022, cu rata inflatiei
HOTARAREA 44 privind infiintarea serviciului de iluminat public si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia
HOTARAREA 45 aprobarea darii in administrare a unui imobil catre Scoala Baltateni
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2021
HOTARAREA 46 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie proiect dotare gradinita
HOTARAREA 47 privind actualizarea indicatorilor tehnico-econimici aferenti proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant cu echipament speecifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov 2"
HOTARAREA 48 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe lunile aprilie si mai 2021
HOTARAREA 49 privind acordarea unui mandat special a unui reprezentant UAT BACANI in AGA ADIUP - apa si canalizare Vaslui
HOTARAREA 50 privind acordarea de tabere scolare elevilor din clasele I-VIII din comuna Bacani
HOTARAREA 51 privind insusirea Raportului de activitate la Registrul agricol pe semestrul I a anului 2021
HOTARAREA 52 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I a anului 2021
HOTARAREA 53 privind stabilirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Bacani
HOTARAREA 54 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna iunie 2021
HOTARAREA 55 privind alegerea consilierului care va conduce sedintele Consiliului local pe lunile august, septembrie si octombrie 2021
HOTARAREA 56 privind acordarea indemnizatiei de instalare d-rei Vicol Diana Petronela, suplinitor calificat Scoala Bacani
HOTARAREA 57 privind achizitionarea a 1000 europubele
HOTARAREA 58 privind modificarea HCL 48/2020 infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 59 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare la proiectul infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 60 privind modificarea HCL 77/2020 participare POIM proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 61 privind modificarea HCL 83/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cumulat proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 62 privind modificarea HCL 84/2020 privind aprobarea documentatiei ACB proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 63 privind modificarea HCL 85/2020 aprobarea analizei institutionale proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 64 privind modificarea HCL 86/2020 aprobare documentatie ACB proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 65 privind modificarea HCL 87/2020 aprobare analiza institutionala cumulata proiect infiintare retea gaze naturale
HOTARAREA 66 aprobare decontare naveta cadre didactice pe luna iulie 2021
HOTARAREA 67 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului Acjizitie tablete scolare pentru elevi
HOTARAREA 68 privind decontarea navetei cadrelor didactice pe luna august 2021
HOTARAREA 69 privind aprobarea ca doi consilieri locali sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Bacani
HOTARAREA 70 privind aprobarea ca un consilier local sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Educatie
HOTARAREA 71 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
HOTARAREA 72 privind aprobarea reutilizarii excedentului aferent anului 2021
HOTARAREA 73 privind rectificarea bugetului local - etapa septembrie 2021
HOTARAREA 74 privind participarea la programul "REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL SCOALA PRIMARA SAT SUSENI"
HOTARAREA 75 privind aprobarea investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Bacani"
HOTARAREA 76 privind aprobarea investitiei "Infiintare sistem de canalizare menajera in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de canalizare menajera in localitatea Bacani"
HOTARAREA 77 actualizarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2021
HOTARAREA 78 privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bacani
HOTARAREA 79 privind aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului
HOTARAREA 80 privind rectificarea bugetului local al comunei Bacani - etapa octombrie 2021
HOTARAREA 81 privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul III a anului 2021
HOTARAREA 82 privind aprobarea devizului general estimativ si cererea de finantare a investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Bacani"
HOTARAREA 83 privind aprobarea devizului general estimativ si cererea de finantare a investitiei "Infiintare sistem de canalizare menajeraa in localitatile Baltateni, Suseni, Vulpaseni si extindere sistem de canalizare menajera in localitatea Bacani"
HOTARAREA 84 privind implementarea proiectului "Achizitie utilaj pentru dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala in comuna Bacani"
HOTARAREA 85 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri si strazi de interes local in comuna Bacani"
HOTARAREA 86 privind alegerea presedintelui de sedinta in lunile noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie 2022

Vizualizari: 122
Data creare: 20-01-2021 13:57:39

HOTARARI 2020

Hotarari ale Consiliului local aferente anului 2020

Documente pdf
HOTARAREA 1 acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare
HOTARAREA 2 inchiderea exercitiului bugetar la 31.12.2019
HOTARAREA 3 aprobare Plan lucrari pe anul 2020 la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
HOTARAREA 4 aprobare Raport de activitate asistenti personali pe semestrul II al anului 2019
HOTARAREA 5 aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre SC DELGAZ SA a unei suprafete de 2,4 mp
HOTARAREA 6 aprobare buget venituri si cheltuieli pe anul 2020
HOTARAREA 7 aprobarea utilizarii excedentului aferent anului 2020
HOTARAREA 8 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2020
HOTARAREA 9 plata cotizatiei anuale pentru anul 2020 catre Asociatia "Valea Tutovei si Zeletinului"
HOTARAREA 10 alocarea sumelor necesare sustinerii echipei de fotbal "Avantul Bacani" in Campionatul Judetean Liga a V-a
HOTARAREA 11 aprobarea cotei de benzina pentru anul 2020
HOTARAREA 12 aprobarea cotei de motorina pentru microbuzele scolare pe anul 2020
HOTARAREA 13 aprobarea cotei de combustibil pentru buldoexcavatorul din dotarea Primariei
HOTARAREA 14 acordarea de tabere scolare elevilor claselor I-VIII din comuna Bacani in anul scolar 2019-2020
HOTARAREA 15 acordarea sumei de 5000 lei pe anul 2020 pentru activitati nonprofit de cultura
HOTARAREA 16 includerea in domeniul privat al comunei Bacani a unor suprafete de teren
HOTARAREA 17 aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020
HOTARAREA 18 aprobarea cuantumului burselor scolare pentr elevii din unitatile de invatamant din comuna Bacani pentru semestrul II an scolar 2019-2020
HOTARAREA 19 aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Bacani
HOTARAREA 20 aprobarea inchirierii actului aditional la Contractul de concesiune incheiat intre comuna Bacani si Asociatia crescatorilor de animale ZOO Bacani
HOTARAREA 21 privind constituirea unui fond de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru inmormantare
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2020
HOTARAREA 22 rectificare buget etapa martie 2020
HOTARAREA 24 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna februarie 2020
HOTARAREA 25 alocarea sumei de 1500 lei din bugetul local pentru lucrari de intretinere a Bisericii Penticostale Bacani
HOTARAREA 26 aprobarea implementarii proiectului "Modernizare iluminat public stradal cu led in comuna Bacani"
HOTARAREA 27 privind includerea in domeniul privat al comunei Bacani a unei suprafete de teren
HOTARAREA 28 aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale"
HOTARAREA 29 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2020
HOTARAREA 30 Extindere retele electrice zona Bacani Sud
HOTARAREA 31 Extindere retele electrice zona Drujesti
HOTARAREA 32 Extindere retele electrice zona Baltateni Nord NC70196 si Baltateni Sud Drum vicinal 4A, str. Secundara nr. 6
HOTARAREA 33 Plata din bugetul local a cotizatiei anuale pentru Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara Vaslui
HOTARAREA 34 Rectificarea bugetului local etapa aprilie 2020
HOTARAREA 35 incheierea exercitiului bugetar la data de 31.03.2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE 2020
HOTARAREA 36 parobarea achizitionarii de tablete pentru elevii fara posibilitati materiale
HOTARAREA 37 plata cotizatiei pe anul 2020 pentru Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui
HOTARAREA 38 aprobarea in vederea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 2,2272 ha
HOTARAREA 39 acordarea de inlesniri la plata bconstand in anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale de catre contribuabili
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2020
HOTARAREA 40 alocarea sumelor necesare continuarii lucrarilor la casa praznicala a Bisericii Bacani si pentru reparatii la bisericile din satele Suseni si Drujesti
HOTARAREA 41 alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA 42 privind dezmembrarea unui lot de teren in 22 loturi, apartinand domeniului privat al comunei Bacani
HOTARAREA 43 privind dezmembrarea unui lot de teren in 17 loturi, apartinand domeniului privat al comunei Bacani
HOTARAREA 44 privind dezmembrarea unui lot de teren in 30 loturi, apartinand domeniului privat al comunei Bacani
HOTARAREA 45 decontare naveta cadre didactice pe lunile martie si mai 2020
Hotararea 23 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2020
HOTARAREA 46 privind implementare proiect Modernizare iluminat public
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2020
HOTARAREA 47 rectificare buget etapa august 2020
HOTARAREA 48 participare parteneriat public pentru realizare proiect de investitii infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Bacani
HOTARAREA 49 decontare naveta cadre didactice pe lunile iunie si iulie 2020
HOTARAREA 50 rectificare buget etapa I septembrie 2020
HOTARAREA 51 decontare naveta cadre didactice luna august 2020
HOTARAREA 52 privind concesionarea directa a 109 mp curti constructii
HOTARAREA 53 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Bacani
HOTARAREA 54 rectificare buget etapa II septembrie 2020
HOTARAREA 55 Alegere presedinte de sedinta
HOTARAREA 56 Constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacani
HOTARAREA 57 Alegerea viceprimarului comunei Bacani
HOTARAREA 58 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Achizitie tablete scolari"
HOTARAREA 59 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente specifice necesare gestionarii crizei sanitare cauzate de SARS-COV 2"
HOTARAREA 60 insusire raport audit financiar
HOTARAREA 61 privind aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului in perioada 1 noiembrie 2020 - 31 martie 2021
HOTARAREA 62 privind aprobarea ca doi consilieri locali sa faca parte din Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale nr. 1 Bacani
HOTARAREA 63 aprobarea evaluarii activelor fixe aflate in patrimoniul de valori de inventar
HOTARAREA 64 aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere incheiat cu S.C. DALYA S.R.L.
HOTARAREA 65 privind predarea catre MLPDA a amplasamentelor in vederea realizarii si modernizarii drumurilor locale afectate de viituri
HOTARAREA 66 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri locale afectate de viituri"
HOTARAREA 67 decontare naveta cadre didactice pe luna septembrie 2020
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2020
HOTARAREA 69 rectificare buget local etapa decembrie 2020
HOTARAREA 70 aprobarea Planului anual de achizitii pe anul 2021
HOTARAREA 71 decontare naveta cadre didactice luna octombrie 2020
HOTARAREA 72 aprobarea cuantumului burselor scolare pentru elevii din comuna Bacani - semestrul I an scolar 2020-2021
HOTARAREA 73 aprobarea efectuarii unor cheltuieli Pomul de Craciun pentru elevii din comuna Bacani
HOTARAREA 75 privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele UAT Bacani in Adunarea Generala ADIV
HOTARAREA 76 privind modificarea denumirii proiectului de investitii - Infiintare retea gaze naturale in comuna Bacani
HOTARAREA 77 privind participarea comunei Bacani la POIM, axa prioritara 8 - proiect distribuire gaze naturale
HOTARAREA 78 pentru aprobarea proiectului de investitii "Reabilitare termica si energetica Scoala Suseni"
HOTARAREA 79 privind plata din bugetul local a sumei de bani reprezentand diferenta dintre incasari taxa gunoi si facturi platite catre ADIV
HOTARAREA 68 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Bacani
HOTARAREA 74 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
HOTARAREA 80 rectificare buget etapa II decembrie 2010
HOTARAREA 81 incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul II si trimestrul III 2020
HOTARAREA 82 decontare naveta cadre didactice luna noiembrie 2020
HOTARAREA 83 aprobarea studiului de fezabilitate cumulat, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 84 aprobarea documentatiei analiza cost-beneficiu pentru proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 85 aprobarea documentatiei analiza institutionala pentru proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 86 aprobarea documentatiei analiza cost-beneficiu cumulata pentru proiect distributie gaze naturale
HOTARAREA 87 aprobarea documentatiei analiza institutionala cumulata pentru proiect distributie gaze naturale

Vizualizari: 322
Data creare: 09-01-2020 09:28:33

HOTARARI 2019

Hotatarari ale Consiliului Local pe anul 2019

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2019
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2019
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2019
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
HOTARAREA 37
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE 2019
HOTARAREA 41
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2019
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
HOTARAREA 50 incheiere exercitiu bugetar
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2019
HOTARAREA 51 decontare naveta cadre didactice
HOTARAREA 52 anulare debite amenzi persoane decedate
HOTARAREA 53 alocare sume pentru lucrari la biserici
HOTARAREA 54 predare amplasament catre MDRAP pentru reabilitare drumuri afecate de viituri
HOTARAREA 55 aprobare indicatori tehnico-economici
HOTARAREA 56 incheiere exercitiu bugetar
HOTARAREA 57 rectificare buget
HOTARAREA 58 transformare posturi functii publice
HOTARAREA 59 aprobare Raport de activitate asistenti personali
HOTARAREA 60 insusire Raport de activitate SVSU
HOTARAREA 61 aprobare procedura acordare inlesniri plata, scutiri majorari intarziere
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2019
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2019
HOTARAREA 62 rectificare buget
HOTARAREA 63 plata cotizatie ADIV
HOTARAREA 64 aprobare ca 2 consilieri sa faca parte din Consiliul de Administratie a Scolii
HOTARAREA 65 alegere presedinte de sedinta pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2019
HOTARAREA 66 aprobare decontare naveta cadre didactice pe lunile iulie si august 2019
HOTARAREA 67 acordare premii de fidelitate cuplurilor care au implinit 50 ani de casatorie neintrerupta in anul 2019
HOTARAREA 68 privind trecerea intr-o evidenta separata a persoanelor cu debite din amenzi si urmarirea lor in continuare
HOTARAREA 69 privind modificarea art.2 din HCL 58/2019
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA SEPTEMBRIE 2019
HOTARAREA 70 rectificare buget etapa octombrie 2019
HOTARAREA 71 incheierea exercitiului bugetar la 30 septembrie 2019
HOTARAREA 72 aprobare decontare naveta cadre didactice pe luna septembrie 2019
HOTARAREA 73 aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul I an scolar 2019-2020
HOTARAREA 74 aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020
HOTARAREA 75 infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia
HOTARAREA 76 aprobarea realizarii investitiei "Reparatii imbracaminte asfaltice pe DC 84"
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2019
HOTARAREA 77 privind aprobarea unor cheltuieli cu Pomul de Craciun pentru elevi
HOTARAREA 78 privind aprobarea Planului Anual de Achizitii publice pe anul 2020
HOTARAREA 79 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna octombrie 2019
HOTARAREA 80 privind transmiterea spre folosinta gratuita a 36 mp teren catre DELGAZ GRID
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2019
HOTARAREA 81 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
HOTARAREA 82 scoatere din evidenta fiscala a debitelor pentru persoane decedate
HOTARAREA 83 privind insusirea raportului de audit financiar
HOTARAREA 84 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA 85 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna noiembrie 2019
HOTARAREA 86 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant de pe raza UAT BACANI care vor functiona in anul scolar 2020-2021
HOTARAREA 87 privind aprobarea navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2019
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2019
HOTARAREA 18

Vizualizari: 398
Data creare: 17-01-2019 09:13:41

HOTARARI 2018

Hotărȃri ale Consiliului Local pe anul 2018

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2018
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2018
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2018
HOTARAREA 37
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
HOTARAREA 41
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE 2018
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
HOTARAREA 50
HOTARAREA 51
HOTARAREA 52
HOTARAREA 53
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2018
HOTARAREA 54
HOTARAREA 55
HOTARAREA 56
HOTARAREA 57
HOTARAREA 58
HOTARAREA 59
HOTARAREA 60
HOTARAREA 61
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2018
HOTARAREA 62
HOTARAREA 63
HOTARAREA 64
HOTARAREA 65
HOTARAREA 66
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2018
HOTARAREA 67
HOTARAREA 68
HOTARAREA 69
HOTARAREA 70
HOTARAREA 71
HOTARAREA 72
HOTARAREA 73
HOTARAREA 74
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2018
HOTARAREA 75
HOTARAREA 76
HOTARAREA 77
HOTARAREA 78
HOTARAREA 79
HOTARAREA 80
HOTARAREA 81
HOTARAREA 82
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA SEPTEMBRIE 2018
HOTARAREA 83
HOTARAREA 84
HOTARAREA 85
HOTARAREA 86
HOTARAREA 87
HOTARAREA 88
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2018
HOTARAREA 89
HOTARAREA 90
HOTARAREA 91
HOTARAREA 92
HOTARAREA 93
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2018
HOTARAREA 94
HOTARAREA 95
HOTARAREA 96
HOTARAREA 97
HOTARAREA 98
HOTARAREA 99
HOTARAREA 100
HOTARAREA 101
HOTARAREA 102
HOTARAREA 103
HOTARAREA 104
HOTARAREA 105
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2018

Vizualizari: 565
Data creare: 08-02-2018 13:36:44

HOTARARI 2017

Hotarari ale consiliului Local Bacani pe anul 2017

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IANUARIE 2017
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2017
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA FEBRUARIE 2017
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2017
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
HOTARAREA 37
PROCES VERBAL LUNA APRILIE 2017
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
HOTARAREA 41
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI 2017
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IUNIE 2017
HOTARAREA 50
HOTARAREA 51
HOTARAREA 52
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2017
HOTARAREA 53
HOTARAREA 54
HOTARAREA 55
HOTARAREA 56
HOTARAREA 57
HOTARAREA 58
HOTARAREA 59
HOTARAREA 60
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2017
HOTARAREA 61
HOTARAREA 62
HOTARAREA 63
HOTARAREA 64
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA SEPTEMBRIE 2017
HOTARAREA 65
HOTARAREA 66
HOTARAREA 67
HOTARAREA 68
HOTARAREA 69
HOTARAREA 70
HOTARAREA 71
HOTARAREA 72
HOTARAREA 73
HOTARAREA 74
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2017
HOTARAREA 75
HOTARAREA 76
HOTARAREA 77
HOTARAREA 78
HOTARAREA 79
HOTARAREA 80
HOTARAREA 81
HOTARAREA 82
HOTARAREA 83
HOTARAREA 84
HOTARAREA 85
HOTARAREA 86
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2017
HOTARAREA 87
HOTARAREA 88
HOTARAREA 89
HOTARAREA 90
HOTARAREA 91
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2017

Vizualizari: 703
Data creare: 10-02-2017 08:39:36

HOTARARI 2016

Hotarari ale Consiliului Local Bacani pe anul 2016

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
PROCES VERBAL SEDINTA IANUARIE 2016
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
PROCES VERBAL SEDINTA FEBRUARIE 2016
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MARTIE 2016
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA APRILIE
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA MAI
PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL
HOTARARE 1
HOTARARE 2
HOTARARE 3
HOTARARE 4
HOTARARE 5
HOTARARE 6
HOTARARE 7
HOTARARE 8
HOTARARE 9
HOTARARE 10
HOTARARE 11
HOTARARE 12
HOTARARE 13
HOTARARE 14
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE
HOTARARE 15
HOTARARE 16
HOTARARE 17
HOTARARE 18
HOTARARE 19
HOTARARE 20
HOTARARE 21
HOTARARE 22
HOTARARE 23
HOTARARE 24
HOTARARE 25
HOTARARE 26
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST
HOTARARE 27
HOTARARE 28
HOTARARE 29
HOTARARE 30
HOTARARE 31
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA LUNA SEPTEMBRIE
HOTARARE 32
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA LUNA SEPTEMBRIE
HOTARARE 33
HOTARARE 34
HOTARARE 35
HOTARARE 36
PROCES VERBAL LUNA OCTOMBRIE
HOTARARE 37
HOTARARE 38
HOTARARE 39
HOTARARE 40
HOTARARE 41
HOTARARE 42
HOTARARE 43
HOTARARE 44
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE
HOTARARE 45
HOTARARE 46
HOTARARE 47
HOTARARE 48
HOTARARE 49
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA DECEMBRIE 2016

Vizualizari: 730
Data creare: 25-01-2016 14:56:57

HOTARARI 2015

HOTARARI ale Consiliului local Bacani pe anul 2015

Documente pdf
HOTARAREA 1
HOTARAREA 2
HOTARAREA 3
HOTARAREA 4
HOTARAREA 5
HOTARAREA 6
HOTARAREA 7
HOTARAREA 8
HOTARAREA 9
HOTARAREA 10
HOTARAREA 11
HOTARAREA 12
HOTARAREA 13
HOTARAREA 14
HOTARAREA 15
HOTARAREA 16
PROCES VERBAL SEDINTA IANUARIE 2015
HOTARAREA 17
HOTARAREA 18
HOTARAREA 19
HOTARAREA 20
HOTARAREA 21
HOTARAREA 22
HOTARAREA 23
HOTARAREA 24
HOTARAREA 25
HOTARAREA 26
HOTARAREA 27
HOTARAREA 28
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2015
HOTARAREA 29
HOTARAREA 30
HOTARAREA 31
HOTARAREA 32
HOTARAREA 33
PROCES VERBAL SEDINTA MARTIE 2015
HOTARAREA 34
HOTARAREA 35
HOTARAREA 36
HOTARAREA 37
HOTARAREA 38
HOTARAREA 39
HOTARAREA 40
PROCES VERBAL SEDINTA APRILIE 2015
HOTARAREA 41
HOTARAREA 42
HOTARAREA 43
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA MAI 2015
HOTARAREA 44
HOTARAREA 45
HOTARAREA 46
HOTARAREA 47
HOTARAREA 48
HOTARAREA 49
HOTARAREA 50
HOTARAREA 51
HOTARAREA 52
PROCES VERBAL SEDINTA MAI 2015
HOTARAREA 53
HOTARAREA 54
HOTARAREA 55
PROCES VERBAL SEDINTA IUNIE 2015
HOTARAREA 56
HOTARAREA 57
HOTARAREA 58
HOTARAREA 59
HOTARAREA 60
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA IULIE 2015
HOTARAREA 61
HOTARAREA 62
HOTARAREA 63
HOTARAREA 64
HOTARAREA 65
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA AUGUST 2015
HOTARAREA 66
HOTARAREA 67
HOTARAREA 68
HOTARAREA 69
HOTARAREA 70
HOTARAREA 71
PROCES VERBAL SEDINTA SEPTEMBRIE 2015
HOTARAREA 72
HOTARAREA 73
HOTARAREA 74
HOTARAREA 75
HOTARAREA 76
HOTARAREA 77
HOTARAREA 78
HOTARAREA 79
HOTARAREA 80
HOTARAREA 81
HOTARAREA 82
HOTARAREA 83
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA OCTOMBRIE 2015
HOTARAREA 84
HOTARAREA 85
HOTARAREA 86
HOTARAREA 87
HOTARAREA 88
HOTARAREA 89
PROCES VERBAL SEDINTA LUNA NOIEMBRIE 2015
HOTARAREA 90
HOTARAREA 91
HOTARAREA 92
HOTARAREA 93

Vizualizari: 606
Data creare: 25-01-2016 14:26:22

Mesajul Primarului comunei Bacani

Primarul comunei Bacani, Vasile StoicaIn calitate de Primar, va multumesc ca ati accesat acest site care a fost creat cu scopul de a va oferi informatii referitoare la principalele activitati din comuna Bacani.

Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2015

Sarbatoarea Zilele Toamnei - Bacani, 27 septembrie 2015Prezentarea programului ce are loc de Zilele Toamnei 27 septembrie 2015

Constituirea echipei de fotbal "Avantul Bacani"

Constituirea echipei de fotbal Avantul BacaniComuna Bacani si-a constituit echipa de fotbal "Avantul Bacani" care va evolua din acest sezon in Liga a V-a

Inaugurare Cămin Cultural - comuna Băcani

Noul Camin Cultural din comuna BacaniInaugurare Cămin Cultural - comuna Băcani

Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2017

Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2017Sărbătoarea "Zilele Toamnei" - Băcani 2017