Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local / Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
Registrul cu hotărâri
2022 | 2023 | 2024 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 28-06-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 46/28.06.2024 privind aprobarea devizului general a lucrărilor de intervenție la structură necesare imobilului pentru eficientizare energetică a obiectivului educațional Școala Primară, sat Suseni comuna Băcani, județul Vaslui
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 45 / Data iniţiere: 28-06-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 45/28.06.2024 privind aprobarea lucrărilor de intervenție la structură necesare imobilului pentru eficientizare energetică a obiectivului educațional Școala Primară, sat Suseni comuna Băcani, județul Vaslui
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 28-06-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 44/28.06.2024 privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a d-lui Bălan Cezărel și declararea vacant a locului de consilier local
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 28-06-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 43/28.06.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe luna aprilie
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 28-06-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 42/28.06.2024 privind stabilirea salariilor de baza ale funcționarilor publici și personalului contractual, din aparatul de specialitate a primarului comunei Băcani, județul Vaslui, cu data de 01.06.2024
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 31-05-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 41/31.05.2024 privind acordarea de tabere școlare elevilor din clasele I-VIII din comuna Băcani în anul școlar 2023 - 2024
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 40/30.04.2024 privind alegerea consilierului care va conduce ședințele Consiliului Local Băcani în lunile mai iunie și iulie 2024
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 39/30.04.2024 privind dezmembrarea unui lot de teren având număr cadastral 70202 în suprafață totală de 40880 mp, în două loturi cu nr. cadastrale 73661 și 73662, aparținând domeniului privat al comunei Băcani
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 38/30.04.2024 privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul I anul 2024
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 37/30.04.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 cu rata inflației de 10,4% a anului 2023
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 36/30.04.2024 privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor" - comuna Băcani, județul Vaslui, actualizat
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 35/30.04.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe lunile februarie și martie 2024
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 34/30.04.2024 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a utilizatorilor din satele Băcani Deal, Bălțăteni, Suseni și Vulpășeni, Comuna Băcani, județul Vaslui
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 33/14.03.2024 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 19084mp teren aparținând domeniului privat al comunei Băcani
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 32/14.03.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2024
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 31/14.03.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 30/14.03.2024 privind aprobarea completării Planului Anual de Achiziții publice pe anul 2024
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 29/14.03.2024 privind aprobarea reutilizării excedentului
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 28/14.03.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Băcani - etapa martie 2024
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 27/14.03.2024 privind alocarea de bani din bugetul local pentru Parohia Drujești pentru parohia Băcani și pentru Biserica Penticostală Emanuel din satul Bălțăteni
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 26/14.03.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar în cadrul Programului Național „Masă sănătoasă" pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de pe raza comunei Băcani
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 25/14.03.2024 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea acordării suportului alimentar preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de pe raza comunei Băcani, în cadrul Programului Național - Masă Sănătoasă
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 24/14.03.2024 privind aprobarea achiziționării unui soft InfoPay - servicii de plată electronică a impozitelor și taxelor locale
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 23/14.03.2024 privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii nr. 6 din 18/03/2020 și a actului adițional nr. 1 din 24.03.2022 încheiat între Consiliul Local Băcani și domnul Lupu Costel
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 22/14.03.2024 privind încheierea exercițiului financiar contabil pe anul 2023
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 21/14.03.2024 privind plata din bugetul local a sumei de 8000 lei reprezentând cotizația pe anul 2024 a Asociației „Valea Tutovei și Zeletinului"
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 14-03-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 20/14.03.2024 privind plata din bugetul local a sumei de 6000 lei reprezentând cotizația pe anul 2024 a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 19/09.02.2024 privind aprobarea devizului general la obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în localitățile Bălțăteni, Suseni și extindere sistem de canalizare menajeră în localitatea Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui"
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 18/09.02.2024 privind constituirea unui fond de acordare a unor ajutoare de urgență pentru înmormântare
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 17/09.02.2024 privind alocarea din bugetul local a sumei de 30000 lei pentru susținerea echipei de fotbal în Campionatul Județean Liga a V-a
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 16/09.02.2024 privind plata din bugetul local a serviciilor de publicitate pe anul 2024
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 15/09.02.2024 privind aprobarea cotei de carburanți pentru autovehicule și utilaje ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Băcani pentru anul 2024
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 14/09.02.2024 privind aprobarea utilizării excedentului aferent anului 2023
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 13/09.02.2024 privind aprobarea planului de întreținere a drumurilor de interes local al comunei Băcani pe anul 2024
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 12/09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri, cheltuieli și investiții al comunei Băcani pe anul 2024 și bugetul estimat pe anii 2025-2027
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 11/31.01.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2023
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 10/31.01.2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băcani, județul Vaslui
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 09/31.01.2024 privind alegerea consilierului care va conduce ședințele Consiliului Local Băcani, în lunile februarie, martie și aprilie 2024
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 08/31.01.2024 privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul IV anul 2023
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 07/31.01.2024 privind aprobarea devizului general actualizat în urma elaborării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferent proiectului: „Construire Centru Comunitar Integrat în comunei Băcani, județul Vaslui"
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 6/31.01.2024 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Băcani
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 5/31.01.2024 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2023
Vizualizare document
43 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 04/31.01.2024 privind însușirea Raportului de activitate la Registrul agricol pe trimestrul IV, anul 2023
Vizualizare document
44 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 03/31.01.2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Băcani, județul Vaslui care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Băcani, județul Vaslui
Vizualizare document
45 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 02/31.01.2024 privind aprobarea Planului anul de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Băcani, județul Vaslui
Vizualizare document
46 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotărârea nr. 01/31.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Băcani, județul Vaslui, precum și stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali
Vizualizare document